رفتن به محتوای اصلی
مشاهده کامل تنها تولیدکننده اقتصادی روغن فرآیند لاستیک سبز بصورت فرآیند TDAE در ایران و خاورمیانه
مشاهده کامل تنها تولیدکننده اقتصادی روغن فرآیند لاستیک سبز بصورت فرآیند TDAE در ایران و خاورمیانه

محصولات نفت میلاد پارس

بهره گیری از این محصول
با PAH زیر ۳ درصد
در آمیزه لاستیک(کامپوند)

سالانه نزدیک به ۸۵تن
ذرات حاصل ساییدگی که عامل اصلی انواع سرطان
و جهش‌های ژنتیکی است در محیط پخش میشود.

بهره گیری از این محصول
با PAH زیر ۳ درصد
در آمیزه لاستیک(کامپوند)
سالانه نزدیک به ۸۵تن ذرات حاصل ساییدگی که عامل اصلی انواع سرطان و جهش‌های ژنتیکی است در محیط پخش میشود.

Heavy PCA و روغن فرآیند لاستیک سبز دو محصول نهایی این فرآیند می‌باشند

Heavy PCA و روغن فرآیند لاستیک سبز دو محصول نهایی این فرآیند می‌باشند
درگ کنید
Heavy PCA و روغن فرآیند لاستیک سبز دو محصول نهایی این فرآیند می‌باشند
مشاهده کامل خاک را به دانش کیمیا کنیم تولید محصولی کیفی از مخربترین پسماندهای صنعتی هنر تبدیل سم مهلک به طلای سیاه
مشاهده کامل خاک را به دانش کیمیا کنیم تولید محصولی کیفی از مخربترین پسماندهای صنعتی هنر تبدیل سم مهلک به طلای سیاه

فاجعه زیست محیطی
رهاسازی روزانه بیش از ۳۰۰ تن لجن‌اسیدی در طبیعت ایران

فن‌آوری انحصاری
فرآوری لجن اسیدی
و تولید و بازیافت CBFS از آن

فاجعه زیست محیطی
رهاسازی روزانه بیش از ۳۰۰ تن لجن‌اسیدی در طبیعت ایران
فن‌آوری انحصاری
فرآوری لجن اسیدی
و تولید و بازیافت CBFS از آن

جلوگیری از تخریب
آب و خاک، هدف مقدس ماست

درگ کنید
Green RPO
CBFS
اسکرول کنید