رفتن به محتوای اصلی
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
افتتاح خط جدید تولید CBFS در شرکت نفت میلاد پارس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

شرکت نفت میلاد پارس با بهره مندی از دانش فنی روز اساتید دانشگاهی و متخصصان صنعت نفت و محیط زیست با حضور جناب آقای مهندس ظهرابی مدیر کل حفاظت و محیط زیست استان اصفهان، تعدادی از اساتید دانشگاهی و تعدادی از مدیران ارشد استان موفق به افتتاح و راه اندازی خط جدید تولید CBFS ‪(Carbon Black Feedstock)‬ که خوراک صنایع دوده سازی می باشد،گردید.
در این مراسم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن تشکر از پژوهش های انجام شده در راستای کاهش آلودگی¬های زیست محیطی در این شرکت، بر لزوم حمایت از صنایع مشابه که بر اساس دانش فنی بنا شده است تاکید نمودند.
شایان ذکر است با افتتاح این خط ضمن برداشتن گام بلندی در کاهش آلودگی های زیست محیطی، خوراک صنایع دوده سازی با قیمت مناسب و رقابتی تهیه گردید.