رفتن به محتوای اصلی

پرسیس گرین رابر ۴۰

این روغن که از دسته روغن های پارافینیکی می باشد به لحاظ داشتن پلی سایکلیک آروماتیک کمتر از ۳% که ترکیباتی خطرناک در محیط زیست می باشند به روغن های لاستیک سبز معروف هستند. این روغن به جهت این شاخصه زیست محیطی بیشتر در کشورهای اروپائی و سطح اول جهان و برندهای خیلی معتبر لاستیک سازی مورد استفاده قرار می گیرد از شاخصه های این روغن کربن آروماتیکی بسیار پائین ( ۱۴ درصد) و نقطه اشتعال ۱۷۰ و ویسکوزیته پائین می باشد.

موارد مصرف
  • صفحات سلولی در حد میکرون
  • لوله های بوتیلی
  • تجهیزات آتش نشانی
  • نقطه اشتعال بالا
  • تجهیزات باغبانی
  • لوله های LPG
  • کاشی های لاستیکی سطوح
  • لاستیک های خودرو
   
Viscosity @100°c
40C.St
Viscosity @40°c
1400C.St
A.P
120°c
F.P.T
170°c
DN @15°c
0.97gr/cm3
PCA
> 0.3%
Sample Name
Persis Green Rubber 40