رفتن به محتوای اصلی

پرسیس رابر ۳۸۰

موارد مصرف:
  • تولید لاستیک انواع خودرو
  • کامیونت و ماشین آلات راهسازی
  • تولید ماکروویوها
  • اتصالات لوازم خانگی مانند ماشین های لباسشوئی و ظرفشوئی
  • غلتک های لاستیکی


Viscosity @50°c
3.5C.St
F.P.T
118°c
DN @25°c
1.02gr/cm3
Sample Name
Persis Rubber 380