رفتن به محتوای اصلی

پرسیس رابر A

موارد مصرف:
  • فرآورده های لاستیک با قابلیت ارتجاع بالا مانند تیوب‌ها
  • نوارهای حامل
  • روکش های لاستیکی واشرهای لاستیکی
  • زوارهای لاستیکی لوازم خانگی


Viscosity @100°c
20C.St
Viscosity @40°c
550C.St
F.P.T
90°c
DN @15°c
0.95gr/cm3
PCA
> 3%
Sample Name
Persis Rubber A