رفتن به محتوای اصلی

Persis Green Rubber 40

این روغن که از دسته روغن های پارافینیکی می باشد به لحاظ داشتن پلی سایکلیک آروماتیک کمتر از ۳% که ترکیباتی خطرناک در محیط زیست می باشند به روغن های لاستیک سبز معروف هستند. این روغن به جهت این شاخصه زیست محیطی بیشتر در کشورهای اروپائی و سطح اول جهان و برندهای خیلی معتبر لاستیک سازی مورد استفاده قرار می گیرد از شاخصه های این روغن کربن آروماتیکی بسیار پائین ( ۱۴ درصد) و نقطه اشتعال ۱۷۰ و ویسکوزیته پائین می باشد.

Persis Green Rubber 15

این روغن که از دسته روغن ­های آروماتیکی و پارافینیکی می­باشد، به لحاظ دارا بودن ترکیبات پلی سایکلیک، آروماتیک کمتر از ۳ % ( ترکیبات PCA یا PAH از دسته ترکیبات مخرب و خطرناک در محیط زیست می­باشند)، لذا این روغن­ها به روغن­های فرآیند لاستیک سبز معروف هستند. این روغن به جهت شاخصه زیست محیطی مذکور در کشورهای اروپائی و سطح اول جهان به مصرف برندهای معتبر لاستیک سازی دنیا می­رسد.

Persis Green Rubber 20

این روغن که از دسته روغن ­های آروماتیکی و پارافینیکی می­باشد، به لحاظ دارا بودن ترکیبات پلی سایکلیک، آروماتیک کمتر از ۳ % ( ترکیبات PCA یا PAH از دسته ترکیبات مخرب و خطرناک در محیط زیست می­باشند)، لذا این روغن­ها به روغن­های فرآیند لاستیک سبز معروف هستند. این روغن به جهت شاخصه زیست محیطی مذکور در کشورهای اروپائی و سطح اول جهان به مصرف برندهای معتبر لاستیک سازی دنیا می­رسد.
Subscribe to روغن فرآیند لاستیک سبز